Regulamin

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Dane pomiotu gospodarczego
 3. Zamówienia w serwisie
 4. Płatności
 5. Realizacja zamówienia
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Reklamacje
 8. Dane osobowe
 9. Zastrzeżenia
 10. Wymagania techniczne
 11. Kontakt ze Sprzedawcą
 12. Postanowienia końcowe.

§ 1 Definicje

Regulamin – Niniejszy regulamin

Kupujący – Osoba / podmiot dokonujący zakupu w serwisie grafuzja.pl

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Serwis – Serwis internetowy Grafuzja.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://grafuzja.pl

Konto = Konto w serwisie, zakładane indywidualnie przez użytkownika.

Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedawca – Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą.Usługodawca – Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą

§ 2 Dane pomiotu gospodarczego

Nazwa firmy: GF21 Janusz Tomczak

NIP: 5542652173

REGON: 520118940

Ulica: Kołobrzeska 21/4

Kod pocztowy: 85-704

Miasto: Bydgoszcz

§ 3 Zamówienia w serwisie

 1. Wszystkie ceny usług i towarów w serwisie są cenami brutto – VAT 0%
 2. Całkowita cena zamówienia widoczna jest po wybraniu wszystkich opcji zamówienia.
 3. Aby dokonać zakupu, należy dokonać wyboru produktu, opcji produktu i dodać go do koszyka.
 4. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru sposobu zapłaty za zamówienie oraz podanie niezbędnych danych do zamówienia. Aby dokonać zakupu nie jest wymagane założenie konta w serwisie.
 5. Złożenie zamówienia następuje po uzupełnieniu niezbędnych danych oraz po zaakceptowaniu regulaminu serwisu. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

Złożenie zamówienia bez zakładania konta w serwisie, będzie wymagało każdorazowego podania danych przy zamówieniu. Założenie konta w serwisie umożliwia dokonanie zakupu używając danych użytkownika po zalogowaniu do swojego konta.

§ 4 Płatności

 1. Za zamównie w serwisie można zapłacić na kilka sposobów:
 • Tradycyjny przelew bankowy na konto Sprzedawcy
 • Za pomocą kart płatniczych: VISA, MasterCard, Maestro
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej TPay w tym BLIK

    2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy, płatności należy     dokonać w ciągu 7 dni roboczych. 

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności od kupującego.
 2. Po otrzymaniu płatności Sprzedający nawiązuje kontakt na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, w celu ustalenia wszelkich szczegółów zamówienia
 3. Termin realizacji wskazany jest w serwisie w podstronie „terminy realizacji”
 4. Wszystkie towary cyfrowe dostarczane są droga elektroniczną.
 5. Wszystkie towary fizyczne dostarczane są za pomocą usług kurierskich/pocztowych.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia treści, materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Niezbędne treści i materiały kupujący dostarcza do 5 dni roboczych od ustalenia szczegółów zamówienia w wiadomości email.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach takich jak:
 • opóźnianie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia przez Kupującego.
 • opóźnieniu dostarczenia na czas niezbędnych treści i materiałów przez Kupującego.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
 3. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

§ 7 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady produktu, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji jeśli gwarancja została udzielona.
 2. Kupujący może złożyć reklamację wadliwy produkt na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
 3. Reklamację na podstawie rękojmi należy składać na adres elektroniczny kontakt@grafuzja.pl.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości droga elektroniczna na adres kontakt@grafuzja.pl..
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji reklamacji – usunięcie wady zamiast wymiany lub wymiany zamiast usunięcia wady, w przypadku gdy realizacja żądania Kupującego jest niemożliwa lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

§ 9 Zastrzeżenia

 1. Każde zamówienie stanowi zawarcie osobnej umowy sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 2. Kupujący ma obowiązek dostarczyć materiały i treści zgodne z prawem.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są zawierane w języku polskim.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument

§ 10 Wymagania techniczne

 1. Do obsługi serwisu potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu
 2. Urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową obsługującą standardy javascript, html5 oraz css3.
 3. Do korzystania z Serwisu Sprzedający zaleca minimalną rozdzielczość ekranu 360×640 pixeli.

§ 11 kontakt ze sprzedawcą

 1. Kontakt ogólny oraz do spraw reklamacji: kontakt@grafuzja.pl
 2. Kontakt w sprawie realizacji projektów: projekty@grafuzja.pl
 3. Kontakt w sprawie faktur/rozliczeń: rozliczenia@grafuzja.pl

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany treści regulaminu mogą nastąpić tylko i wyłącznie z ważnych przyczyn.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa
 3. Kupujący ma obowiązek dostarczyć materiały i treści zgodne z prawem.